Zahraničné exkurzie


Dobrá partia

je základom príjemnej exkurzie. Zahraničie navštevujeme kvôli novým poznatkom a zosilneniu vzájomných vzťahov.

Zahraničné exkurzie

organizujeme každoročne už niekoľko rokov. Paríž, Benátky, Kodaň, Berlín, Oslo, Londýn, ale aj množstvo prírodných scenérií.

Dostupné cestovanie

pre každého študenta. Preprava výhradne s modernými autobusmi a overenou cestovnou agentúrou.


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora