Vedenie školy

PhDr. Milan TOMKO,poverený vedením školy
RNDr. Róbert PIRČ, zástupca riaditeľa školy
PaedDr. Mária VANŠOVSKÁ,zástupkyňa riaditeľa školy

Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora