Vedenie školy

PaedDr. Adriana PETROVÁ, PhD., riaditeľka školy
RNDr. Róbert PIRČ, zástupca riaditeľky školy
PaedDr. Mária VANŠOVSKÁ,zástupkyňa riaditeľky školy

Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora