Úspešní absolventi

Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce, od jeho založenia v roku 1992, ukončilo štúdium množstvo absolventov. Medzi nimi sú lekári, právnici, ekonómovia, učitelia, osobnosti kultúrneho a vedeckého života. Mnohí pracujú na zodpovedných miestach vo všetkých oblastiach spoločenského života, vedy, techniky, medicíny a ďalších odvetví, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Marcel Behún

Narodený v Michalovciach. Na našom gymnáziu študoval v rokoch 1992-1996. Titul Ing. získal na Stavebnej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach. Titul PhD. získal v odbore Manažment zemských zdrojov. Je kvestorom Technickej univerzity v Košiciach.

Dagmar Litterová

Úspešne zmaturovala v roku 1999. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia získala titul Mgr. V súčasnosti pracuje ako vedúca oddelenia na odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kristína Bertičová

Na našom gymnáziu maturovala v roku 2000. Pracovala v bábkovom divadle v Banskej Bystrici. Bola moderátorkou a redaktorkou v televízii Východ, autorkou príspevkov do spravodajstva RTVS. V súčasnosti je moderátorkou a redaktorkou Rádia Regina Košice.

Dušan Drabik

V roku 2006 získal titul Ing. a v roku 2009 titul PhD. na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Študoval na Dyson School of Applied Economics and Management, Cornell University v USA, kde sa venoval výskumom ekonomiky biopalív. Je poľnohospodárskym a environmentálnym ekonómom. Publikuje odborné články v zahraničných vedeckých časopisoch, sporadicky píše komentáre do hlavných denníkov na Slovensku. Pracuje ako externý spolupracovník na Fakulte ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Martin Šalacha

Rodák zo Zalužíc. Po maturite na našom gymnáziu v roku 2005 študoval odbor herectva na bratislavskej VŠMU. V roku 2011 sa stal interným členom hereckého súboru DAB v Nitre. Hosťoval v SND, na Novej scéne, v Slovenskom komornom divadle v Martine, v Divadle LUDUS a v Divadle Astorka. Pravidelne spolupracuje s nezávislým nitrianskym divadelným súborom Teatro Tatro. Venuje sa aj televíznej tvorbe. Úspešne stvárnil postavy v seriáloch Panelák, Mesto tieňov, Divoké kone či Kutyil s.r.o.

Nika Karch

Speváčka Nika Karch, vlastným menom Veronika Karchová, sa narodila v Michalovciach. Po ukončení gymnázia v roku 2005 odišla na vysokú školu - Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Od detstva sa venovala spevu. Prvú kapelu mala už v šestnástich rokoch. Dnes ma odohratých množstvo koncertov, letných festivalov, súkromných a firemných akcií a niekoľko celoslovenských turné. Vydáva vlastné albumy, videoklipy a spolupracuje s poprednými slovenskými a českými interpretmi. V roku 2017 sa stala novou speváčkou v svetoznámej švédskej kapele REDNEX.

Lýdia Petrušová

Pochádza z Michaloviec. Úspešne zmaturovala v roku 2009. Je absolventkou bábkoherectva na VŠMU v Bratislave. V roku 2015 spolu s Veronikou Pavelkovou získala ocenenie Dosky v kategórii Objav sezóny 2014/2015 za predstavenie Mama ma má __. Je herečka, blogerka, tvorí videá pre portál VJU, v ZOOTe pracuje ako creative supervisor.

Alexandra Padová

Štúdium gymnázia ukončila v roku 2010. Získala vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa (Mgr.) v odbore Fyziológia na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Špecializuje sa na patológiu, z ktorej robí PhD. Zúčastnila sa na šesťmesačnej stáži v New Yorku. Pracuje v Slovenskej akadémii vied v Bratislave – biomedicínske centrum SAV.

Denisa Ďurajová

Úspešne zmaturovala v roku 2010. Na UNI Wien ukončila dve bakalárske štúdiá: Medzinárodné rozvojové štúdiá a Medzinárodné podnikové hospodárstvo. Pracuje na finančnom oddelení v centrále OMV vo Viedni na pozícii Junior Expert Group Reporting.

Ivana Sopociová

Bakalársky stupeň študovala v Bratislave a v Petrohrade. Magisterský stupeň získala v UK na The University of Nottingham. Má titul M.A z oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie. Pracuje v IBM – rozpočet IBM pre Európu, pre Severnú a Strednú Ameriku.

Eva Andrejcová

Na našom gymnáziu maturovala v roku 2010. Študovala na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. V rámci výmenných projektov mala možnosť časť štúdia absolvovať v zahraničí (Poľsko, Chorvátsko, Portugalsko). Žije a pracuje v Poľsku ako tím-líder účtovníckej skupiny.

Lukáš Mano

Narodil sa v Michalovciach. Na našom gymnáziu maturoval v roku 2011. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (odbor masmediálne štúdiá). Prispieva do denníka Korzár a Novín Zemplína. Jeho tvorba bola publikovaná v literárnych časopisoch Dotyky, RAK, Let, Divoké víno. V roku 2012 mu vyšla vo vydavateľstve BioBa poviedková kniha Rozum v plameňoch. Pracuje ako redaktor a moderátor v Rádiu Slovensko.

Michal Chvostáč

Michal Chvostáč je absolventom osemročného štúdia, ktoré ukončil v roku 2008. Po maturite pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2013 diplomovou prácou v odbore zoológia a tam v roku 2018 obhájil aj dizertačnú prácu (PhD.) v odbore molekulárna biológia.

Momentálne sa venuje kliešťom a kliešťami prenášaným patogénom, a to predovšetkým ekológii pôvodcu Lymeskej boreliózy, baktérii Borrelia burgdorferi sensu lato, s využitím multilokusovej sekvenčnej analýzy. Metodiku si osvojoval na krátkodobých stážach v Mníchove (Nationales Referenz Zentrum für Borrelien, Oberschleissheim). V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník na Ústave zoológie SAV v Bratislave.

Je autorom, resp. spoluautorom vedeckých prác v karentovaných zahraničných časopisoch. Aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách na Slovensku a v zahraničí.


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora