Informácie o prijímacom konaní

PRIHLÁŠKA NA OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Prihlášku na osemročné štúdium vám na požiadanie vyplní a vytlačí výchovná poradkyňa na základnej škole. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z našej webstránky. V prípade nejasností pri vyplňovaní prihlášky Vám ochotne pomôžeme na tel.čísle: 0903492622.

Poznámka: Prihláška je rovnaká aj pre štvorročné štúdium.

Termín podania prihlášky na strednú školu zo strany zákonného zástupcu je do 15. mája 2020. Informácie budeme priebežne aktualizovať.


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora