Žiacka rada

Koordinátor - Mgr. Veronika Fedorišinová

Členovia žiackej rady
Predseda Laura Ivanová, III. C
Podpredseda Alexandra Šaryová, VIII. O
Pokladník Viktória Raganová, IV. B
Baková Olívia, III. C
Dulinová Dominika, II. A
Jakubecová Alžbeta, III. A
Kanda Jakub, IV. D
Nagy Richard, III. A
Nitkulincová Dáša, III. B
Šeba Matej, II. A
Timočková Emma, I. A

Štatút Žiackej školskej rady


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora