Rada školy

Mgr. Vladislav Hudymač predseda rady školy
Mgr. Igor Paraska zástupca pedagogických pracovníkov
Miriam Muchová zástupca nepedagogických pracovníkov
MVDr. Boleslav Lešo PhD. zástupca rodičov žiakov
Mgr. Juraj Gajdošoci zástupca rodičov žiakov
Ing. Jozef ČERMÁK zástupca rodičov žiakov
Mgr. Milan Kaplan zástupca samosprávneho kraja
MUDr. Ján MIHALEČKO zástupca samosprávneho kraja
Mgr. Andrea GAJDOŠOVÁ zástupca samosprávneho kraja
RNDr. Jana Partilová zástupca samosprávneho kraja
Alžbeta Jakubecová zástupca žiakov

Štatút rady školy


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora