Projekty


Good health is above wealth

Čaká nás veľa zaujímavých úloh, riešením ktorých chceme prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zdravie u nás. Už v novembri sa chystáme do Turecka, v jari navštívime Poľsko. Naši partneri k nám prídu na budúci rok v jeseni.

Pokračovať

Projekt ZELENÁ EURÓPA

V lete 2005 Národná kancelária Socrates schválila náš trojročný školský projekt Zelená Európa. Jeho realizácia sa začala v šk. roku 2005/2006 a končí sa v šk. roku 2007/2008. Do projektu je zapojených sedem škôl z piatich štátov.

Pokračovať

eTwinning

Prezentácie o našej škole v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku, naša škola na Youtube.

PokračovaťNaši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora