Pedagogický zbor

Meno a priezvisko Aprobácia E-mail
PhDr. Milan Tomko DEJ, OBN, ETV tomkomil@centrum.sk
RNDr. Róbert PirčBIO, CHE
PaedDr. Mária VanšovskáMAT, BIOmaria.vansovska@azet.sk
Mgr. Helena BačováANJ, BIO
Mgr. Andrea BadíkováNAV, ETV
ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD.NAV
Mgr. Ivana Baloghová SJL, VYVivbal16@gmail.com
Mgr. Ján BaťalíkANJ, RUJ
Mgr. Denisa BednárováINF, GEO
Robert BenkoNAV
RNDr. Ľudmila BertičováBIO, CHE berticku@gmail.com
Mgr. Danica Bertová SJL, NEJbertova.danica@gmail.com
Mgr. Ivana BiačkováSJL, ANJ, NEJivanabiackova@gmail.com
Bc. Johnny Christopher CymbalANJ
PaedDr. Erika ČanováSJL, OBN
Mgr. Veronika FedorišinováGEO, OBNveronikafedorisinova@gmail.com
Mgr. Ľubomír Horváth MAT, BRV
Mgr. Janka Hrešková GEO, RUJ, ETV
Ing. Brigita Hrešková INFhreskovab@gmail.com
Mgr. Vladislav Hudymač MAT, FYZ, INFvhudymac@gmail.com
PhDr. Jana Husárová RUJ, DEJjanahusarova@azet.sk
Mgr. Lucia Kerpčárová SJL, ESV, HUV
Mgr. Slávka Kocúreková MAT, INF
Mgr. Gabriel Korčák TEV, TECHgkorcak@centrum.sk
Mgr. Anna Kravcová SJL, ANJa.kravcova14@gmail.com
Ing. Anna Kudelásová EKN
Mgr. Katarína Lešová GEO, ETV, DEJ
Mgr. Ján Martiška NAV
RNDr. Miloš Matto BIO, CHE
Mgr. Ladislav Palovčík TEV, BRVlandi55@azet.sk
Mgr. Igor Paraska DEJ, RUJipar1@post.sk
PhDr. Anna Pirčáková SJL, ANJ
Mgr. Andrea Popadičová SJL, ANJ
Mgr. Ľuboš Rovňák ANJ, GEO lubosrovnak@gmail.com
Mgr. Juraj Sabol MAT, TEVjuraj_sabol@centrum.sk
RNDr. Maroš Smetana FYZ, CHEmarossmetana@centrum.sk
Mgr. Emília Smreková MAT, FYZ
Mgr. Ľubica Solomonová RUJ, VYV, ETV
Mgr. Zuzana Šandorová FRJ, DEJ
PaedDr. Zuzana Tkáčová BIO, GEOzuzi.tkacova@centrum.sk
PhDr. Zuzana Tkáčová ANJ, OBN
RNDr. Marek Varga, PhD MAT, FYZ
Mgr. Adriana Veľasová BIO, CHEM

Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora