Školská jedáleň

Oznam vedúcej ŠJ ku koncu kalendárneho roka

Pokyny pre stravníkov

 • Cena obeda je pre:
  1. gymnázium so štvorročnou dochádzkou a 5. - 8. ročník OGY: 1,41 € + réžia 0,10 € = 1,51 €
  2. 1. - 4. ročník osemročného gymnázia: 1,30 € + réžia 0,10 € = 1,40 €
  3. cudzí stravníci: 1,41 € (cena obeda) + 1,16 (réžia) = 2,57 €
  4. zamestnanci GYM.: 1,41 € (cena obeda) + 1,16 € (réžia) = 2,57 € obed z toho: zamestnávateľ uhrádza 1,16 €(réžia) + stravné 0,26 €, soc. fond 0,21 €, zamestnanec uhrádza 0,94 € za 1 obed
  5. zamestnanci OA: 1,41 € (cena obeda) + 1,16 € (réžia) = 2,57 € obed z toho: zamestnávateľ uhrádza 1,16 €(réžia) + stravné 0,26 €, soc. fond 0,15 €, zamestnanec uhrádza 1 € za 1 obed
 • Šeky za stravu sa vyplácajú mesiac vopred najneskôr do 5-teho dňa v mesiaci. Ak stravník zaplatí za stravu neskôr, musí priniesť ukázať doklad o zaplatení osobne vedúcej ŠJ.
 • Zo stravy sa musí vyhlásiť aj prihlásiť 24 hod. vopred najneskôr do 12.00 hod. V súrnych prípadoch (choroba) je možné vyhlasovanie do 7.30 hod.
 • Odhlasovanie je nutné urobiť ústne alebo telefonicky cez odkazovač u vedúcej školskej jedálne, nie u vyučujúceho. Počas neprítomnosti poskytujeme obed do obedára len prvý deň. Vyhlasovať sa je možné cez aplikáciu EDUPAGE.
 • Z hromadných akcií (divadlá, kino, školský výlet) sa musia žiaci vyhlasovať 3 dni vopred. Neodhlásená strava prepadá!
 • Žiak prihlásený na stravu sa vedie v evidencii stravovaných osôb. Jeho povinnosťou je vyhlásiť sa z obeda, prípadne oznámiť jeho vyradenie z evidencie. Takže ak takto neurobí, je povinný za stravu zaplatiť.

Žiak nedostane obed bez ISIC preukazu(čipu)!

Vedúca ŠJ
Terézia Osifová

Jedálny lístok

Zobraziť


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora