Vážení rodičia a priatelia školy!

Prišiel čas uzatvárania daní za rok 2019, kedy je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. daňovník oprávnený podať vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019.
Vzhľadom k tomu prosíme Vás o zváženie tejto možnosti a poukázanie 2% (3 %) čiastky z daní za rok 2019 na účet nášho občianskeho združenia.
V zmysle platných zákonných noriem budú tieto finančné prostriedky použité na podporu vzdelávania Vašich detí.

V tlačive Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je potrebné uviesť:

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Združenie rodičov pri Gymnáziu
Sídlo: Ľ. Štúra 26, Michalovce, 071 01
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35564563

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplnené „Vyhlásenie“ a "Potvrdenie" je potrebné osobne odovzdať na Daňovom úrade alebo prostredníctvom Vašich detí doručiť najneskôr do 30. apríla 2020 škole, ktorá zabezpečí doručenie na Daňový úrad.
Vážení rodičia a priatelia školy, za Vaše rozhodnutie Vám už teraz ďakujeme, prajeme Vám a Vašim rodinám veľa šťastia a zdravia.

Vedenie školy a zamestnanci školy

Tlačivá na stiahnutie:
• Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane
• Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora