Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Výsledky doplňujúcich volieb do Rady školy

Dňa 8. 10. 2019 sa uskutočnili opakované doplňujúce voľby rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach, v ktorých boli zvolení MVDr. Boleslav Lešo, PhD. a Mgr. Juraj Gajdošoci.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili volieb.

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi